ASSMANN Group    | 

Tecnologia di rete in fibra ottica
10 di 12 risultati
Pigtails fibra ottica
DK-29112-02
FO pigtail set, 12 pcs., ST, SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-29221-02
FO pigtail set, 12 pcs., SC, SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-292219-02-APC
FO pigtail set, 12 pcs., SC (APC), SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-25221-02
FO pigtail set, 12 pcs., SC, MM OM2 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-25221-02/3
FO pigtail set, 12 pcs., SC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-25221-02-4
FO pigtail set, 12 pcs., SC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-29332-02
FO pigtail set, 12 pcs., LC, SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-25332-02
FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM2 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m
DK-25332-02/3
FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m
DK-25332-02-4
FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m
  1. 1
  2. 2
10 di 12 risultati